පන්ති ගාස්තු ගෙවීමට අවශ්‍යය විෂය තෝරන්න.

හොදින් කියවා තේරුම් ගන්න. : පන්ති ගාස්තු Online ගෙවීමේදී අදාළ සේවාව සපයන ආයතනය විසින් අය කරන ගාස්තුව ඉහල ගොස් ඇත. මෙතෙක් අප ආයතනය විසින් එම ගාස්තුව දරාගත් අතර තව දුරටත් එසේ කල නොහැකි නිසා එම ගාස්තුව ද ඔබේ පන්ති ගාස්තුව සමග අයකර ගැනීමට සිදුවේ.

විශේෂ පන්ති

පන්ති ගාස්තු ගෙවීම් කල පසු අදාළ රිසිට් පතෙහි ඡායාරූපයක් හෝ Screen Shot එකක් ගෙන https://www.onlinethaksalawa.com/ වෙබ් අඩවියේ ඔබේ ගිණුම හරහා අප්ලෝඩ් කරන්න. ගැටලුවක් ඇත්නම් 076 86 90 300 අංකයට වට්ස්ඇප් කරන්න.